Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Vznik Slovenska

 

Ešte pred samotným vznikom Slovenskej republiky zasadla vláda SR posledný raz, kedy bol okrem iného schválený návrh Dohody vlád SR a ČR o spoločnom postupe pri prechode práv a povinností z pracovno-právnych vzťahov zo štátnych orgánov a štátnych organizácií ČSFR v súvislosti so zánikom federácie.

Od polnoci 1. januára 1993 sa na mnohých námestiach slovenských miest uskutočnili oslavy vzniku SR. NR SR a vláda SR v ten istý deň uskutočnili spoločnú schôdzu, na ktorej prijali vyhlásenie k vzniku samostatnej SR.

SNR prijala Deklaráciu o zvrchovanosti SR dňa 17. júla 1992. Ústava SR bola prijatá 1. septembra 1992, ktorá však nadobudla o mesiac neskôr svoju platnosť (1. októbra 1992). Dňa 25. novembra 1992 prijalo FZ ústavný zákon o zániku ČSFR, ktorý nadobudol platnosť o polnoci z 31. decembra 1992 na 1. januára 1993.

Prvá slovenská republika alebo tzv. Slovenský štát, oficiálne Slovenská republika, bol štátny útvar v časti územia dnešného Slovenska v rokoch 1939 – 1945. Bol to prvý samostatný štát Slovákov v moderných dejinách.
V rokoch 1990 až 1992 prebiehalo postupné rozdelenie Česko-Slovenska,  ku ktorému predchádzalo množstvo stretnutí a rokovaní československých, českých aj slovenských politikov a štátnych inštitúcií.
Dňa 21. januára 1992 Federálne zhromaždenie ČSFR neprijalo návrhy prezidenta Václava Havla - novelu ústavného zákona o referende a ústavný zákon o prijatí novej Ústavy ČSFR. Rokovania medzi SNR a ČNR sa prerušili dňa 11. marca 1992 o štátoprávnom usporiadaní a mali v nich pokračovať novozvolené parlamenty.

TOPlist